Het Bestuur

Het huidige bestuur kent 6 vrijwilligers als bestuursleden. Van belang is dat er een goede doorsnede is uit de leden. Het huidige bestuur voldoet hieraan. De bestuursleden zijn:

  • Ad Bergwerff, voorzitter
  • Arco Ketting, penningmeester
  • Martijn La Feber, secretaris
  • Olaf Hoel, Lid
  • Jan Vermin, Lid
  • Mirjam Wagiso-Bink, Lid
  • Pieter Verhulst, Lid
  • Jeroen van Veen, Lid

04 June 2010