Ambitie

Locatiebeleid groei bedrijvigheid Pernis
De OVP streeft naar voldoende bedrijfsruimte voor midden en kleinbedrijf aan de rand van het dorp, een goed winkelbestand voor de dagelijkse boodschappen in de kern van het dorp.

Het inwoner aantal in Pernis naar minimaal 5000
Om de ondernemers in Pernis in stand te kunnen houden zijn minimaal 5000 inwoners nodig. Dit geldt ook voor voorzieningen als de medische zorg, verenigingen, busverbinding, postagentschap etc.

Verbeteren van het imago van Pernis
In de beeldvorming wordt Pernis vaak vergeleken met de industrie, maar nooit met een groen dorp waar het prettig wonen is. De OVP zet zich in om dit imago te verbeteren/veranderen. Dit wil de vereniging onder andere doen door mensen buiten Pernis het dorp te laten zien.