Doelstellingen

  • Behartigen belangen van leden van de OVP
  • Bevorderen van promotie plannen van Pernis
  • Aanspreekpunt voor lokale overheid en gelieerde instanties
  • Het uitoefenen van alle planvorming, die direct of indirect verband houdt met het inwoner aantal van Pernis
  • Het onderhouden van onderlinge contacten